Tvistemålsprocessen 1 - förberedelsefasen - 2024 Livesänt kurstillfälle

Kursperiod: 19 mar

Datum Tid Utb.timmar Plats
19 mar 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan
19 mar 09:15 - 16:45 6 Livesänd Till anmälan

Kursbeskrivning

Advokatsamfundet nylanserar nu sin populära kurs om tvistemålsprocessen, nu uppdaterad och väldigt praktiskt inriktad. I kursen uppmärksammas vad ombud bör tänka på:
• När stämningsansökan, svaromål och ytterligare skrifter utformas
• Inför, under och efter muntlig förberedelse
En huvudfråga är hur ett ombud ska agera för att dels målet ska handläggas snabbt och effektivt av domstolen, dels att motparten ska misslyckas i sina eventuella försök att fördröja handläggningen.

Följande och andra frågor behandlas på kursen:
• Hur muntlig bevisning bör anskaffas
• Parternas omfattande skyldigheter under förberedelsen, bl.a. skyldigheterna att uppge vilka skriftliga bevis de innehar och ge in dessa samt redogöra för sin rättsliga argumentation
• Hur ett ombud kan se till att motparten uppfyller alla dessa skyldigheter
• Materiell processledning; stora skillnader mellan olika domares processledning finns och frågan är hur ett ombud bör agera i förhållande till detta
• Hur ett ombud kan se till att handläggningen inte avser processuella utan materiella frågor
• Yrkande om interimistiska åtgärder
• Fastställelseyrkande
• Tingsrättens sammanställning
• Förlikningshandlingar; vad bör beaktas och hur bör de föras

Målgrupp

Alla processande ombud.

Kursledare

Olle Flygt har 30 års erfarenhet från Vinge och Mannheimer Swartling, de sista 22 som processdelägare. Han är numera oberoende rådgivare och skiljeman med egen verksamhet. Han har mycket omfattande erfarenhet av tvistemål, förvaltningsprocess och skiljeförfaranden.

Philippe Benalal är specialiserad på kommersiell tvistlösning och är advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia. Philippe har också lång erfarenhet av arbete som domare, i tingsrätt och hovrätt. Philippe har bl.a. varit rådman i Attunda tingsrätt. Han har tidigare även arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge och skrivit civilrättslig lagstiftning på Justitiedepartementet. Han utses som skiljedomare.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen erbjuds som livesänd är kursavgiften 8 400 kr exklusive moms

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se