Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess - 2024 Livesänt kurstillfälle

Kursperiod: 06 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
06 nov 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan
06 nov 09:15 - 16:45 6 Livesänd Till anmälan

Kursbeskrivning

Kursen uppmärksammar vad ombud bör fokusera på:

• Inför och under huvudförhandling vid tingsrätt
• I samband med överklagande
• Inför och under huvudförhandling i hovrätt

Följande och andra frågor behandlas på kursen:

• Hur ombudet bör förbereda sig för huvudförhandling vid tingsrätt
• Hur motpartens eventuella försök att förhala genom att få huvudförhandlingen inställd kan bemästras
• Förlikningsfrågan, särskilt hur ombudet bör agera när rättens förlikningsförsök är synnerligen intensiva
• Hur sakframställningen skall ske
• Hur förhören bör hållas
• Hur pläderingen bör läggas upp
• Nya grunder under huvudförhandlingen
• Överväganden vid överklagande och skriftväxling i hovrätt
• Skillnader mellan huvudförhandling vid tingsrätt och i hovrätt

Kursledare

Olle Flygt har 30 års erfarenhet från Vinge och Mannheimer Swartling, de sista 22 som processdelägare. Han är numera oberoende rådgivare och skiljeman med egen verksamhet. Han har mycket omfattande erfarenhet av tvistemål, förvaltningsprocess och skiljeförfaranden.

Philippe Benalal är specialiserad på kommersiell tvistlösning och är advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia. Philippe har också lång erfarenhet av arbete som domare, i tingsrätt och hovrätt. Philippe har bl.a. varit rådman i Attunda tingsrätt. Han har tidigare även arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge och skrivit civilrättslig lagstiftning på Justitiedepartementet. Han utses som skiljedomare.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen erbjuds som livesänd är kursavgiften 7 900 kr exklusive moms

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se