Advokatexamen Delkurs 2 - 2024

Kursperiod: 28 aug - 22 nov

Datum Tid Plats
28 - 30 aug 10:45 - 13:15 Skeviks Gård, Värmdö Till kölista
04 - 06 sep 10:45 - 13:15 Skeviks Gård, Värmdö Till kölista

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle.

Kursledare

Vid de olika kurstillfällena alterneras kursledarna mellan följande personer:

Dag 1:
Johan Lagerbielke, civilekonom och fil. kand. i psykologi

Dag 2:
Karin Röckert, rådman vid Nacka tingsrätt
Mia Schenck Blomqvist, hovrättsråd Hovvrätten för Västra Sverige
Axel Taliericio, rådman vid Stockholms tingsrätt

Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg
Advokat Philippe Benalal, Advokatfirman Fylgia, Stockholm
Advokat Kristoffer Ribbing, A1 Advokater, Stockholm
Advokat Maria Nisell, Nisell Law, Stockholm
Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg
Advokat Elisabet Audell, Sju Advokater, Stockholm
Advokat Frida Wallin, BLOCK Advokater, Stockholm

Dag 3:
Willy Silberstein, mediekonsult
Pelle Thörnberg, mediekonsult

Per Furumo, konsult inom framförandeteknik och retorik
Erik Mattsson, konsult inom framförandeteknik och retorik

Kursavgift

Avgiften för biträdande jurister är 14 700 kronor (ex moms) vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 15 300 kronor (ex moms). Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Det går bra att anmäla sig i mån av plats.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Läs mer om boknings- och avbokningsvillkoren: https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/se-kursutbud/bokningsvillkor-delkurs-1-3/

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Skeviks Gård, Värmdö
Hotell Mossbylund, Skivarp
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Se respektive kursdatum för plats

Övrig information

STUDIETAKT
En rekommenderad studietakt är att fördela utbildningen på tre terminer och avsluta med examination under termin fyra. Advokatsamfundet kan inte garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs enligt gällande regler (senast 30 dagar före kurs) om det visar sig att det inte går att omvandla köplatsen till en bekräftad plats. För att genomgå Delkurs 2 måste du ha gått Delkurs 1.

REGISTRERING OCH NÄRVARO
Kursen inleds med registrering dag 1 kl. 10:15–10:45 och avslutas med lunch kl. 12:15 dag 3. Närvaro är obligatorisk i kursens alla delar, inklusive gemensamma måltider och kvällsföredrag. Ett program och en litteraturlista finns att hämta längst ned på sidan.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Kursprogram
Litteraturlista
FågelbroHus
Hotell Mossbylund, Skivarp