Advokatexamen Delkurs 3 - 2024

Kursperiod: 17 jan - 31 maj

Datum Tid Plats
17 - 19 jan 10:15 - 12:15 Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm Till kölista
31 jan - 02 feb 10:15 - 12:15 Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm Till kölista

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle.

Kursledare

Vid de olika kurstillfällena alterneras kursledarna mellan följande personer:

Dag 1:
Thomas Rolén, generaldirektör vid Domstolsverket
Kristina Svahn Starrsjö, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
Ulrik von Essen, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen

Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Karin Åhman, professor och universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt, Uppsala Universitet

Advokat Percy Bratt, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, Stockholm
Advokat och jur. dr. Ola Wiklund, Ola Wiklund Advokatbyrå AB, Stockholm
Advokat Jan-Mikael Bexhed, Advokatfirman Bexhed AB, Stockholm
Ulf Öberg, domare vid EU-tribunalen i Luxemburg, f.d. advokat

Dag 2:
Advokat Rolf Johansson, Uppsala
Advokat Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå, Stockholm

Dag 3: Representant från Sveriges advokatsamfund som alterneras mellan
Sofia Rahm, jur. kand. och disciplinnämndens sekreterare samt Matilda Zetterdahl, jur. kand. samt styrelsens sekreterare.

KVÄLLSFÖRELÄSARE
Under kvällen andra kursdagen hålls ett anförande av gästföreläsare om inköp av juridiska tjänster

Kursavgift

Avgiften för biträdande jurister är 14 700 kronor (ex moms) vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 15 300 kronor (ex moms). Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Det går bra att anmäla sig i mån av plats.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Läs mer om boknings- och avbokningsvillkoren:
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/se-kursutbud/bokningsvillkor-delkurs-1-3/

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm
FågelbroHus Hotell, Värmdö

Övrig information

STUDIETAKT
En rekommenderad studietakt är att fördela utbildningen på tre terminer och avsluta med examination under termin fyra. Advokatsamfundet kan inte garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs enligt gällande regler (senast 30 dagar före kurs) om det visar sig att det inte går att omvandla köplatsen till en bekräftad plats. För att genomgå Delkurs 3 måste du ha gått Delkurs 1 och 2.

REGISTRERING OCH NÄRVARO
Kursen inleds med registrering kl 09:45–10:15 dag 1 och avslutas med lunch kl 12:15 dag 3. Närvaro är obligatorisk i kursens alla delar, inklusive gemensamma måltider och kvällsföredrag. Ett program och en litteraturlista finns att hämta längst ned på sidan.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Kursprogram
Information, litteratur och läsanvisningar avseende examination Delkurs 3
FågelbroHus
Hotell Hasselbacken