NYHET!
Självkostnadspris 1000 kr exkl moms
Sociala medier i advokatverksamheten - 2022

Sociala medier i advokatverksamheten - 2022

30 maj
Kurstid: 13:15 - 16:30
Registreringstid: 13:00
3 utbildningstimmar
Kursplats
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
Kungsportsavenyn 36-38
411 36, Göteborg
Sverige
031-727 10 20
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift för advokater
1000 SEK (exkl moms)

Kursavgift för ickemedlemmar
1000 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program med subventionerade kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en subventionerad kurs per termin.

Många advokater använder sociala medier i sin verksamhet, för marknadsföring av det personliga varumärket eller byråns varumärke, för yrkesmässigt nätverkande, för att skapa debatt m.m. Advokaters agerande på sociala medier är föremål för diskussion såväl inom kåren som i media. Vilka förhållningsregler gäller för advokater på sociala medier och var går gränserna? Hur förhåller sig advokatens tystnadsplikt och andra kärnvärden till användningen av sociala medier? Kursen innefattar en genomgång av tillämpliga regler och praxis på området. Avsikten är att kursen ska vara interaktiv och stort utrymme lämnas för frågor och diskussioner.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Lena Frånstedt Lofalk är advokat vid KANTER Advokatbyrå i Stockholm där hon framför allt arbetar med upphovsrätt och skiljemannauppdrag. Hon har tidigare varit ledamot och vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse och var under åren 2008–2017 ordförande för Advokatsamfundets disciplinnämnd. Hon undervisar i advokatetik för blivande advokater och är examinator vid advokatexamen.

Anna Steén är advokat och delägare vid Advokatbyrån Sigeman & Co där hon arbetar brett inom bolagsrätten med företagsförvärv och aktieägarfrågor samt med fastighetsrätt. Hon är ledamot i disciplinnämnden, undervisar i advokatetik för blivande advokater och är examinator vid advokatexamen.

Kursavgift

Kursen är subventionerad och kostar 1 000 kr exkl moms för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå, men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan av gratiskurs senare än 15 dagar före kurstillfället debiteras 1 000 kr såvida det inte beror på sjukdom och läkarintyg kan visas upp. För kurs med avgift 1 000 kr gäller: vid avanmälan senare än 15 dagar före kurstillfället krediteras 500 kr vid sjukdom och mot läkarintyg. Den som avanmäler sig kan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.
Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se