Även livesänd
Stresshantering och ett hållbart arbetsliv 2023 (3 kurstimmar)
17 apr - 08 maj
3 utb.timmar

Stresshantering och ett hållbart arbetsliv 2023 (3 kurstimmar)

Visa alla tillfällen (3)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
17 apr
13:30 - 16:45
3 timmar
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
08 maj
13:30 - 16:45
3 timmar
Sveriges advokatsamfund
08 maj
13:30 - 16:45
3 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program subventionerade kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en kostnadsfri kurs per termin.

Stresshantering och ett hållbart arbetsliv

Utgångspunkten för denna nya kurs är att stress inte är någon sjukdom, utan en naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Samtidigt kan långvarig stress leda till sjukdom. Kursen identifierar tidiga varningssignaler när stressen håller på att bli ohälsosam och ger tips på vad du kan göra för att förebygga ohälsa. Vidare diskuteras yttre faktorer och faktorer i dig, sömnens roll samt energibalansering – vad det är och hur det kan hjälpa dig att förebygga (eller ta dig ur) trötthet och utmattning. Föreläsningen ger konkret information baserad på aktuell forskning blandat med en erfaren behandlares tips på vad du kan göra för att få ett hållbart arbetsliv. Kursdeltagaren får också tips om litteratur för att lära sig mer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som vill minska arbetsrelaterad stress, värna sin arbetsglädje samt öka effektiviteten på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Antalet kursplatser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.

Kursledare

Kursledare är Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Han har länge kombinerat tillämpat arbete med forskning inom stressrelaterad ohälsa. På Stressmottagningen leder Giorgio Grossi förebyggande seminarier om stresshantering, håller i gruppbehandlingar och individuella terapisamtal. Han är en av landets mest anlitade föreläsare inom ämnet och har också skrivit böcker i ämnet, t.ex. Ur balans och Hantera din stress med KBT.

På Stressmottagningen arbetar specialister med stressrelaterad hälsa i forskning, prevention, behandling och rehabilitering. Stressmottagningen har 15 års erfarenhet på specialistnivå inom området stressrelaterad ohälsa.

Kursavgift

Kursen är subventionerad och kostar 1 000 kr exkl moms för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå, notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 1 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se kursplats ovan.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se