Bo Ahlenius

Advokat Bo Ahlenius, verksam vid Trägårdh Advokatbyrå i Lund, har varit ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd och styrelse, där han också varit vice ordförande. Han är kursansvarig på delkurs 1, examinator på advokatexamen och undervisar på kursen om advokatetik.