Robin Oldenstam

Robin Oldenstam är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mer än 25 års erfarenhet som ombud och skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden och leder Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet. Robin Oldenstam är kursansvarig och föreläser på kursavsnittet om domstolsprocessen på delkurs 2 och återkommande på Advokatdagarna om process och skiljedom, liksom på svenska universitet och olika kursinstitut.