Anna Björklund

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt och undervisar regelbundet för Advokatakademien om målsägandebiträde, särskild företrädare och tvångsvårdsmål. Anna Björklund har suttit som expert i flera statliga utredningar, är vice ordförande i Dopingkommissionen och är även ledamot av Ridsportförbundets disciplinnämnd.