Henrik Olsson Lilja

Henrik Olsson Lilja är advokat, uteslutande inom brottmål, och undervisar även i straffrätt och retorik. Han är huvudansvarig för Advokatsamfundets ekobrottsutbildning och har varit expert i flertal statliga utredning. Henrik Olsson Lilja är tillsatt som expert i utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten (Ju 2023:08).