Johanna Björkman

Johanna Björkman är advokat och har tidigare arbetat som kammaråklagare i Stockholm. Hon forskar och undervisar om kriminalteknisk bevisning sedan mitten av 1990-talet. I en kommande doktorsavhandling har Johanna Björkman studerat hur domstolarna ska värdera DNA-bevisning. Hon har vid ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och är f.n. expert i utredningen om datalagring (Ju 2021:09). Johanna Björkman utbildar kontinuerligt advokater och biträdande jurister i straff- och processrätt.