Magnus Wallander

Advokat Magnus Wallander driver advokatverksamhet i eget advokatbolag. Han var senast på Roschier Advokatbyrå och dessförinnan på Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han ägnade sig i huvudsak åt arbetsrätt och företagsöverlåtelser. Magnus Wallander är ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd och har tidigare suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Han undervisar blivande advokater på delkurs 1 och är examinator vid advokatexamen.