Fortbildning inklusive subventionerade kurser

Advokatakademien har ett omfattande utbud av kvalificerade kurser för advokater, biträdande jurister och andra medarbetare på advokatbyrån. Vi publicerar fortlöpande nya kurser.

Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Med våra utbildningar vill vi bidra till att hela kåren utvecklas kontinuerligt.  

 

Här hittar du vårt utbud av fortbildningskurser och subventionerade kurser, som är kostnadsfria eller kurser med låg avgift. Advokatsamfundet har sedan 2008 erbjudit kostnadsfria och subventionerade kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. De visas med en särskild symbol i kurslistan. Observera att du kan anmäla dig till högst en subventionerad kurs per termin. 

Vissa av våra kurser är också livesända så att du kan välja att vara med på plats eller delta på distans. De kurserna visas med en särskild symbol i kurslistan.

Meriterande kurser är sådana som visas i Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden, som landets alla domstolar har tillgång till. De visas med en särskild symbol i kurslistan. Under Mina sidor registrerar du de uppdragstyper och domstolar där du önskar stå till förfogande för uppdrag. 

Alla våra kurser kan räknas in i det årliga utbildningskravet för advokater.

Kontakta Advokatakademien om du har frågor.

Vad är en subventionerad kurs?

Advokatsamfundet har sedan 2008 erbjudit kostnadsfria kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. Dessa kurser kallas numera Subventionerade kurser och är antingen kostnadsfria eller rabatterade med låg avgift. Observera att du kan anmäla dig till högst en subventionerad kurs per termin (1 januari - 30 juni respektive 1 juli - 31 december).

Sortera på:

Advokatetik och god advokatsed - 2024 (5 kurstimmar)

Subventionerad

Kursperiod: 11 jun - 10 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
11 jun 09:15 - 15:45 5 Sveriges advokatsamfund Till kölista
03 sep 09:15 - 15:45 5 Sveriges advokatsamfund Till kölista