Mina kommande kurser

Här hittar du information om dina kommande kurser som arrangeras av Advokatsamfundet med uppgifter om datum, bokningsstatus (bokad, köplats), kurstid, registreringstid, kursplats och antal utbildningstimmar. Uppgift om antal utbildningstimmar finns för kurser inom Fortbildning, Konferenser samt Kostnadsfria kurser.

Advokat ska i samband med årsredovisning upplysa huruvida utbildningskravet (om 18 timmar per år) för senast hela kalenderår är uppfyllt. Det ska framgå av revisorsintyget till Advokatsamfundet att sådan upplysning lämnats.

För mer information kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

= Meriterande kurs i Advokatsamfundets regi (visas i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats)