Bokningsvillkor kurser

Bokningsvillkor Fortbildning

Anmälan

Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå kan anmäla sig till Advokatsamfundets fortbildningskurser efter inloggning på Advokatakademiens webbplats.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är normalt 30 dagar innan kursstart på alla fortbildningskurser, men i mån av plats går det att anmäla sig närmare inpå kursstart.

Avanmälan

Sista dag för avanmälan med full återbetalning varierar. Generellt gäller avbokningsreglerna nedan, vid undantag anges detta i kursbeskrivningen för respektive kurs.

  • 1-dagskurser ska avanmälas senast 15 dagar före kursstart
  • Kurser som är 2 dagar eller längre samt internatkurser ska avanmälas senast 30 dagar före kursstart

Avanmälan ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen, kursinfo@advokatsamfundet.se. Efter att avanmälningsdatum har passerats återbetalas ingen del av kursavgiften såvida inte annmälan beror på sjukdom.

Platsen kan överlåtas till kollega utan avgift. Alla deltagarbyten ska anmälas till utbildningsavdelningen via e-post.

Kölista

Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på anmälningsdatum.

Återbetalning vid sjukdom

Vid avbokning på grund av sjukdom krediteras kursavgiften minus en avbokningsavgift, se nedan. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen, kursinfo@advokatsamfundet.se, före kursstart. För kreditering ska frånvaron styrkas med läkarintyg (scannat i e-post eller via post) senast 15 dagar efter sjukanmälan. Läkarintyget kan baseras på ett fysiskt eller digitalt möte med läkare. 

  • Vid 1-dagskurser krediteras kursavgiften minus 1 000 kr
  • Vid 2-dagarskurser krediteras kursavgiften minus 3 000 kr. Samma villkor gäller för Advokatdagarna. 
  • Vid kurser som är 3 dagar eller längre krediteras kursavgiften minus 4 000 kr. 
  • För Advokatsamfundets ledarskapsprogram krediteras kursavgiften minus 5 000 kr.
  • Därutöver gäller för internatkurser att kostnaden för boende och förtäring som regel inte krediteras. Beloppet beror på kurshotellets avbokningregler, vilka normalt innebär att ingen del av kostnaden för helpension återbetalas om avbokning sker senare än 30 dagar före kurs.

Utlandskurser

Utlandskurser genomförs i samarbete med olika researrangörer eller utländska advokatsamfund. De omfattas av särskilda avbokningsvillkor som återfinns i respektive kursbeskrivning.