Bokningsvillkor delkurs 1-3

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag.

Anmälan

Biträdande jurister på advokatbyrå kan anmäla sig till advokatexamen delkurs 1-3 via Advokatakademiens webbsida. Jurister vid juristfirma kan anmäla sig genom e-post till utbildningsavdelningen, kursinfo@advokatsamfundet.se.

Då kurserna snabbt blir fullbokade rekommenderars tidig anmälan.

Avanmälan

Avanmälan till advokatexamen delkurs 1-3 ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen senast 30 dagar innan kursstart. Efter sista avanmälningsdatum återbetalas ingen del av kursavgiften såvida det inte beror på sjukdom, se nedan. 

Kölista

Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på kvalifikationstid, dvs. år och månad då den köande tidigast kan söka inträde i Advokatsamfundet.

Turordning delkurs

Delkurserna måste tas i turordning. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs av den bokade kursen inom föreskrifterna för avanmälan.

Återbetalning vid sjukdom

Vid avbokning på grund av sjukdom krediteras kursavgiften minus 4 700 kronor ex moms vilket motsvarar kostnaden på kurshotellet. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen innan kursen har startat. För kreditering ska frånvaron styrkas med läkarintyg (scannat i e-post eller via post) senast 30 dagar efter kursstart. Läkarintyget kan baseras på ett fysiskt eller digitalt möte med läkare.