Bokningsvillkor Advokatexamen

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet och inte styrelsen medger undantag.

Anmälan

Biträdande jurister kan anmäla sig till examination via Advokatsamfundets webbsida. Övriga jurister kan anmäla sig via e-post till utbildningsavdelningen.

Då platserna snabbt fylls upp rekommenderas tidig anmälan. 

För att genomgå examination måste delkurs 1-3 vara genomförda. Vid bokad plats på examen utan att ha plats på delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs av den bokade examinationen inom föreskrifterna för avanmälan.

Avanmälan

Avanmälan till examination ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen kursinfo@advokatsamfundet.se senast 30 dagar innan examination. Efter att avanmälningsdatum har passerats återbetalas ingen del av kursavgiften.

Platsen är personlig och kan inte ersättas av annan person.

Kölista

Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på kvalifikationstid (år och månad då den köande tidigast kan söka inträde i Advokatsamfundet).

Preliminär bokning

Anmälan till examination är att betrakta som preliminär fram till att kallelse skickats ut cirka 30 dagar innan examination.

Återbetalning vid sjukdom

Vid avbokning på grund av sjukdom krediteras examensavgiften minus 1000 kronor i administrationsavgift. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen innan examinationsdatum. För kreditering ska frånvaron styrkas med läkarintyg (scannat i e-post eller via post) senast 30 dagar efter examinationstillfället. Läkarintyget kan baseras på ett fysiskt eller digitalt möte med läkare. 

Överklagande

Underkänd examinand kan överklaga beslutet till Advokatsamfundets utbildningsnämnd inom två veckor från delgivning av examensresultat.

Överklagande mejllas till kursinfo@advokatsamfundet.se eller postas till:

Utbildningsnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Förnyad examination

Jurist har rätt att genomgå förnyad examination två gånger. Anmälan sker på samma sätt som vid det första tillfället, d.v.s. genom anmälan till de ordinarie tillfällen som Advokatsamfundet utlyser. Jurist som inte uppnått godkänt resultat efter tre examinationer måste genomgå samtliga tre delkurser på utbildningen igen för att ytterligare examinationstillfälle ska beredas.