Examensfrågor Advokatexamen

Vid examinationen får de som ska avlägga examen i uppgift att resonera kring olika advokatetiska och yrkesmässiga problem som advokater kan stöta på.

Här finns exempel på frågor från tidigare examinationer. Dokumenten är i pdf-format.