Mina avslutade kurser

Här hittar du information om dina avslutade kurser som arrangerats av Advokatsamfundet/Advokatakademien med uppgifter om datum, kursplats, antal utbildningstimmar och kursresultat (godkänd, frånvarande och avseende examen underkänd). Du kan också ladda ner ett kursintyg för en avslutad kurs. OBS: kursintyg för kurser genomförda under 2022 och tidigare kommer att läggas upp successivt på webbplatsen.

Uppgift om antal utbildningstimmar finns för kurser inom Fortbildning, Konferenser samt Subventionerade kurser som genomförts efter 1 januari 2013. För kurser inom nämnda kategorier som genomfördes före 1 januari 2013 saknas den uppgiften.

Advokat ska i samband med årsredovisning upplysa huruvida utbildningskravet (om 18 timmar per år) för senast hela kalenderår är uppfyllt. Det ska framgå av revisorsintyget till Advokatsamfundet att sådan upplysning lämnats.

För mer information kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.