Mina avslutade kurser

Här hittar du information om dina avslutade kurser som arrangerats av Advokatsamfundet med uppgifter om datum, kursplats, antal utbildningstimmar och kursresultat (godkänd, frånvarande och avseende examen underkänd).

Uppgift om antal utbildningstimmar finns för kurser inom Fortbildning, Konferenser samt Kostnadsfria kurser som genomförts efter 1 januari 2013. För kurser inom nämnda kategorier som genomfördes före 1 januari 2013 saknas den uppgiften.

Advokat ska i samband med årsredovisning upplysa huruvida utbildningskravet (om 18 timmar per år) för senast hela kalenderår är uppfyllt. Det ska framgå av revisorsintyget till Advokatsamfundet att sådan upplysning lämnats.

För mer information kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

= Meriterande kurs i Advokatsamfundets regi (visas i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats)