Advokatsamfundet har sedan 2008 erbjudit kostnadsfria kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren.

Sedan januari 2022 benämns dessa kurser Subventionerade kurser. De delas upp i kostnadsfria kurser respektive rabatterade kurser med låg avgift. 

Aktuella ämnen är:

  • Advokatetik och god advokatsed i två versioner: en öppen kurs och en för verksamma advokater - kostnadsfri kurs
  • Försvararen, restriktioner och advokatetiken (nyhet våren 2021) - rabatterad kurs
  • Penningtvättslagstiftningen - ett advokatperspektiv - kostnadsfri kurs
  • Principalansvaret i advokatverksamhet (nyhet hösten 2021) - kostnadsfri kurs
  • Sociala medier i advokatverksamheten (nyhet 2020) - rabatterad kurs
  • Stresshantering och ett hållbart arbetsliv - rabatterad kurs