Om advokatexamen

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte Advokatsamfundets styrelse medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle. I delkurs 3 ingår sedan 1 januari 2016 en skriftlig examination i konstitutionell rätt, som inte kräver separat anmälan förutom vid ev. omexamen.

Till kursanmälan.

Riktlinjer för utbildning och examination.

Förberedelser inför advokatexamen.

Till övningsfrågor för Advokatexamen.

Läs mer om examen i konstitutionell rätt. 

Till övningsfrågor för examen i konstitutionell rätt.

Kontakta Advokatakademien om du har frågor.