Välkommen till Advokatakademien!
Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.
Även
livesända
kurser
Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Även
livesända
kurser
Fortbildning

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Alla våra kurser är anpassade till den praktiska advokatverksamheten.

Även
livesända
kurser
Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser till advokater och biträdande jurister inom utvalda områden. Kurserna ges i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fortbildning - nytt kursprogram hösten 2021
I höstens kursprogram återkommer våra ordinarie fysiska kurser, men vi fortsätter erbjuda direktsända fortbildningskurser som låter dig delta från kontoret eller hemifrån, kurstimmar räknas som på vanlig kurs. Kurser publiceras fortlöpande - följ hemsidan och nyhetsbrev för senaste nytt.
NYHET: Registrera särskilt telefonnummer för uppdrag som offentlig försvarare med kvällsberedskap
Den som har skrivit upp sig i uppdragslistorna för domstolsförordnanden avseende offentlig försvarare med kvällsberedskap kan nu registrera ett särskilt telefonnummer som gäller för den uppdragstypen. Telefonnumret är till för den domstol som ska kontakta advokaten angående förordnande och visas bara för domstolen, men inte för allmänheten.
Inget undantag från utbildningskravet 2021
Trots fortsatt pandemi förlängs inte undantaget under nuvarande år. Ett viktigt skäl är den snabba utvecklingen av digitala kurser, som gjort det möjligt för advokater att fortbilda sig utan att behöva utsätta sig själva eller andra för smittorisk. I december tydliggjorde Advokatsamfundets styrelse att direktsända kurser där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar inte utgör så kallad e-utbildning, utan får tillgodoräknas på samma sätt som traditionella kurser med fysisk närvaro. Detta framgår av ett nyligen infört tillägg i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.