Utbildningar anpassade för advokatens verksamhet

Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.

Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Se kursutbud
Även livesända

Utbildningar

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Här hittar du även våra subventionerade kurser.

Se kursutbud

Advokatdagarna

Advokatdagarna är den största mötesplatsen för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Save-the-date: Advokatdagarna genomförs nästa gång 17-18 oktober 2024.

Mer om Advokatdagarna

Nyheter och aktuella kurser i urval

 • Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - 2024

  Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm 08 - 10 mar 2024

  Advokatakademiens återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Kursen belyser vanliga praktiska frågor och problem som möter försvararen i och utom domstol. Genomförd kurs visas på Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden.

 • Företagsvärdering för jurister, 13-14 mars 2024

  Sveriges advokatsamfund 13 - 14 mar 2024

  Kursen presenterar företagsvärderingens teori och praktik i form av metoder och verktyg framförallt vid företagsförvärv men även vid olika rättsligt betingade situationer när hela eller delar av företags verksamhet måste värderas. Metoderna förklaras och praktiseras med hjälp av räkneexempel och övningar.

 • Hot och påverkansförsök mot advokater - 2024

  Subventionerad

  Sveriges advokatsamfund 08 apr 2024

  NYHET: På Advokatsamfundets nya kostnadsfria kurs i seminarieformat diskuteras hur hot och påverkansformer kan se ut, hur de kan förebyggas, och vad man som advokat kan göra om man blir utsatt. Även Advokatsamfundets åtgärder på området behandlas. Frågor och diskussioner välkomnas.

 • Modern avtals- och kontraktsrätt - 2024

  Sveriges advokatsamfund 10 apr 2024

  NYHET: Avtalsrätten har ändrats mycket på senare år, inte genom nya lagar utan genom praxis från Högsta domstolen. Advokatakademiens nya kurs med professor Christina Ramberg behandlar den moderna avtalsrätten med utgångspunkt från praktiska exempel och intressanta avgöranden från Högsta domstolen.

 • Målsägandebiträde och särskild företrädare - 2024

  Lejondals Slott, Bro 15 - 16 apr 2024

  Med utgångspunkt i de advokatetiska reglerna behandlas svårigheter som kan uppkomma i uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare samt hur målen bör handläggas från förordnande till laga kraftvunnen dom. Kursen är problemorienterad och bedrivs i formen av workshop.

 • Rättspsykologi för advokater - minnet i rättsprocessen - 2024

  Sveriges advokatsamfund 16 apr 2024

  NYHET: Minnet och minnesbilder spelar en central roll i många rättsprocesser, och i synnerhet i brottmål. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Hur kan vi bedöma huruvida ett vittnes minnesbilder är tillförlitliga? Om detta handlar Advokatakdemiens nya kurs som vänder till brottmålsadvokater, och andra som processar, som vill fördjupa sina kunskaper i vittnespsykologi.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Anonyma vittnen

  Sveriges advokatsamfund 18 apr 2024

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Anonyma vittnen

  Livesänd kurs 18 apr 2024

  Livesänd

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

 • Rättsprocessen ur åklagarens perspektiv – något som alla försvarsadvokater bör känna till - 2024

  Sveriges advokatsamfund 24 apr 2024

  NYHET: Kursen ger en inblick i de överväganden som åklagare gör under förundersökningen, vid frihetsberövanden, hemliga tvångsmedel, vid åtalsbeslut, tingsrättsförhandlingen, förhör och överklaganden. Kursdeltagaren får värdefull kunskap om förundersökningen, vikten av försvararens engagemang vid polisförhör samt om åklagarens roll i hela rättsprocessen.

Aktuellt

 • 2024-02-01

  Välkommen till Advokatakademiens nya webbplats!

  Advokatakademiens webbplats har fått en ny modernare design som gör det lättare att hitta och komma direkt till kursanmälan. På webbplatsen finns också flera nyheter: Nu kan du ladda ner dina kursintyg under Mina sidor (till en början gäller det fortbildning, inom kort även delkurserna); Aktuella kurser listas överskådligt direkt på startsidan; På en ny sida presenteras våra kursledare.