Utbildningar anpassade för advokatens verksamhet

Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.

Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Se kursutbud
Även livesända

Utbildningar

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Här hittar du även våra subventionerade kurser.

Se kursutbud

Advokatdagarna

Advokatdagarna är den största mötesplatsen för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Save-the-date: Advokatdagarna genomförs nästa gång 17-18 oktober 2024.

Mer om Advokatdagarna

Nyheter och aktuella kurser i urval

 • Brottmålskurs 3 – med inriktning på grova brott

  Hotell At Six 06 - 08 sep 2024

  NYHET! Är du en erfaren försvarare och har börjat arbeta med mer komplicerade mål där brottsmisstankarna är allvarligare? Advokatakademiens nya Brottmålskurs 3 är meriterande för offentliga försvararuppdrag i mål med brottslighet som har ett straffminimum på fyra års fängelse eller mer, enligt nya kvalifikationskrav beslutade av Advokatsamfundets styrelse den 13 juni 2024.

 • Rättegångens dynamik – mötet mellan åklagare, försvarare och domare i brottmålsprocessen

  Hotel Nordic Light, Stockholm 16 - 17 sep 2024

  NYHET! Kursen vänder sig till erfarna försvarsadvokater och är ett samarbete mellan Juridiska fakulteten i Lund, Advokatakademien, Åklagarmyndigheten, och Domarakademin. Med utgångspunkt i ett fiktivt ärende följer kursen brottmålsprocessen från ax till limpa. Syftet är att ge advokater, domare och åklagare en god inblick i respektive yrkesroll, skapa ökad förståelse för varandras överväganden, och att du som försvarsadvokat ska få nya insikter som gagnar klienterna.

 • Uppdraget som bodelningsförrättare - 2024

  Ulfsunda Slott, Bromma 23 - 24 sep 2024

  NYHET! Advokatakademiens kurs ger god vägledning inte bara gällande den praktiska sidan av förrättaruppdraget, utan också den legala regleringen och advokatetiska aspekter på uppdraget, som belyses med olika exempel på vanligt förekommande problem. Kursen är meriterande i samfundets uppdragslista för domstolsförordnanden.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Nya regler för arbetskraftsinvandring

  Sveriges advokatsamfund 24 sep 2024

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Nya regler för arbetskraftsinvandring

  Livesänd kurs 24 sep 2024

  Livesänd

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

 • Modern avtals- och kontraktsrätt - 2024

  Elite Hotel Savoy, Malmö 08 okt 2024

  NYHET! Avtalsrätten har ändrats mycket på senare år, inte genom nya lagar utan genom praxis från Högsta domstolen. Advokatakademiens nya kurs med professor Christina Ramberg behandlar den moderna avtalsrätten med utgångspunkt från praktiska exempel och intressanta avgöranden från Högsta domstolen.

 • Målsägandebiträde och särskild företrädare - 2024

  Ulfsunda Slott, Bromma 21 - 22 okt 2024

  Med utgångspunkt i de advokatetiska reglerna behandlas svårigheter som kan uppkomma i uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare samt hur målen bör handläggas från förordnande till laga kraftvunnen dom. Kursen är problemorienterad och bedrivs i formen av workshop.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Inskränkningarna i upphovsrätten

  Sveriges advokatsamfund 24 okt 2024

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

 • Frukostseminarium - Presentation av remissen om Inskränkningarna i upphovsrätten

  Livesänd kurs 24 okt 2024

  NYHET: Nu börjar vi med frukostseminarier som presenterar Advokatsamfundets remissvar på utvalda områden.

Aktuellt

 • Advokatdagarna 2024

  Årets Advokatdagar genomförs 17-18 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Anmäl dig med boka-tidigt-rabatt senast den 12 juli.

 • Välkommen till Advokatakademiens nya webbplats!

  Advokatakademiens webbplats har fått en ny modernare design som gör det lättare att hitta och komma direkt till kursanmälan. På webbplatsen finns också flera nyheter: Nu kan du ladda ner dina kursintyg under Mina sidor; Aktuella kurser listas överskådligt direkt på startsidan; På en ny sida presenteras våra kursledare.