Välkommen till Advokatakademien!
Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.
Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Fortbildning

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Alla våra kurser är anpassade till den praktiska advokatverksamheten.

Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser till advokater och biträdande jurister inom utvalda områden. Kurserna ges i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Nytt kursprogram hösten 2018
Se vårt program för fortbildningskurser hösten 2018 med en rad nyheter. Vi fortsätter med vårt utbud av meriterande kurser som tar sikte på domstolsförordnanden. Även vissa kurser 2019 är öppna för anmälan.
Advokatdagarna 25-26 oktober 2018 - nu kan du anmäla dig!
Advokatdagarna är sedan 2011 årets stora mötesplats för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Vi rekommenderar tidig anmälan om du vill vara säker på en plats.
Nytt meritsystem för uppdragslistor
Advokatsamfundet har infört ett reviderat system för att visa såväl meriterande erfarenhet som olika arrangörers utbildning i uppdragslistorna för domstolsförordnanden
Reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning och föreskrifterna för e-utbildning, som högst får utgöra sex av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.