Välkommen till Advokatakademien!
Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.
Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Även
livesända
kurser
Fortbildning

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Alla våra kurser är anpassade till den praktiska advokatverksamheten.

Även
livesända
kurser
Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser till advokater och biträdande jurister inom utvalda områden. Kurserna ges i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Advokatakademien erbjuder fortbildningskurser och examen på distans. Ordinarie kurser och examen startar på nytt i slutet av augusti.
Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och myndigheternas rekommendationer beslutade Advokatsamfundet den 16 mars att ställa in samtliga fysiska kurser och examinationer tills vidare. Vi har sedan dess genomfört ett antal kurser och examenstillfällen via länk, dock inga delkurser. Utifrån en ny helhetsbedömning 2020-06-26 planerar vi att återuppta ordinarie fortbildning, delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Särskilda åtgärder kommer att vidtas av konferenshotellen och Advokatakademien för att minimera riskerna. Följ hemsidan och läs mer via länken nedan. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se om du har frågor.
Utbildningskravet för advokater tas tillfälligt bort
Advokatsamfundets styrelse beslöt den 16 april att efterge kravet på 18 timmars professionell vidareutbildning för yrkesverksamma advokater för år 2020. Syftet är att underlätta för advokater att ta sig igenom den exceptionella situation som coronaviruspandemin har skapat. Styrelsen beslöt också att utbildningar som en advokat redan har genomgått under 2020, eller genomgår någon gång under kalenderåret, får överföras till 2021. Högst 12 timmars utbildning får överföras.
Fortbildning våren 2020 - nytt kursprogram
Se vårt omfattande program med fortbildningskurser. Vi fortsätter även att erbjuda kostnadsfria kurser samt meriterande kurser som tar sikte på domstolsförordnanden. Kurser publiceras fortlöpande - följ hemsidan och nyhetsbrev för senaste nytt.
Reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning och föreskrifterna för e-utbildning, som högst får utgöra sex av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.