Välkommen till Advokatakademien!
Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.
Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Fortbildning

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Alla våra kurser är anpassade till den praktiska advokatverksamheten.

Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser till advokater och biträdande jurister inom utvalda områden. Kurserna ges i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Advokatakademien ställer in alla kurser och examinationer tills vidare
Mot bakgrund av den exceptionella situation vi befinner oss i vad beträffar coronaviruset, sjukdomen covid-19 och riskerna för smittspridning har Advokatsamfundet beslutat att ställa in samtliga Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer tills vidare. Beslutet är fattat utifrån myndigheternas rekommendationer. Vi arbetar aktivt med att hitta lösningar för alternativa kurs- och examinationstillfällen. Via länken nedan kan du läsa Advokatsamfundets samlade information med anledning av coronaviruset.
Rakelkonferensen flyttas till 31 augusti
Till följd av den pågående spridningen av coronaviruset flyttas årets Rakelkonferens från 24 mars till 31 augusti. Mer information följer.
Fortbildning våren 2020 - nytt kursprogram
Se vårt omfattande program med fortbildningskurser. Vi fortsätter även att erbjuda kostnadsfria kurser samt meriterande kurser som tar sikte på domstolsförordnanden. Kurser publiceras fortlöpande - följ hemsidan och nyhetsbrev för senaste nytt.
Reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning och föreskrifterna för e-utbildning, som högst får utgöra sex av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.