Välkommen till Advokatakademien!
Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.
Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Fortbildning

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Alla våra kurser är anpassade till den praktiska advokatverksamheten.

Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser till advokater och biträdande jurister inom utvalda områden. Kurserna ges i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fortbildning våren 2020 - nytt kursprogram
Se vårt omfattande program med fortbildningskurser. Vi fortsätter även att erbjuda kostnadsfria kurser samt meriterande kurser som tar sikte på domstolsförordnanden. Kurser publiceras fortlöpande - följ hemsidan och nyhetsbrev för senaste nytt.
Rekelkonferens 24 mars 2020
Boka in 24 mars 2020 för nästa Rakelkonferens på Grand Hôtel i Stockholm. Konferens kl. 13.00-17.00 följt av mingel. Vi återkommer med program.
Nytt meritsystem för uppdragslistor
Advokatsamfundet har infört ett reviderat system för att visa såväl meriterande erfarenhet som olika arrangörers utbildning i uppdragslistorna för domstolsförordnanden
Reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning och föreskrifterna för e-utbildning, som högst får utgöra sex av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.