Utbildningar anpassade för advokatens verksamhet

Vi vänder oss till dig som ska bli advokat och till dig som söker kvalificerad fortbildning. Som vårt namn antyder är våra utbildningar anpassade för advokatens verksamhet.

Advokatexamen

För att bli advokat måste du bl.a. genomgå advokatexamen. Här hittar du förberedande advokatkurser och examenstillfällen.

Se kursutbud
Även livesända

Utbildningar

Vi har ett omfattande kursprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån. Här hittar du även våra subventionerade kurser.

Se kursutbud

Advokatdagarna

Advokatdagarna är den största mötesplatsen för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Nu har vi publicerat presentationsmaterial från årets konferens.

Mer om Advokatdagarna

Nyheter och aktuella kurser i urval

 • Företagsvärdering för jurister, 13-14 mars 2024

  Sveriges advokatsamfund 13 - 14 mar 2024

  Kursen presenterar företagsvärderingens teori och praktik i form av de metoder och verktyg som används till företagsvärdering, framförallt vid företagsförvärv men även vid olika rättsligt betingade situationer när hela eller delar av företags verksamhet måste värderas. Metoderna förklaras och praktiseras med hjälp av räkneexempel och övningar.

 • Modern avtals- och kontraktsrätt - 2024

  Sveriges advokatsamfund 10 apr 2024

  Advokatakademiens nya kurs med professor Christina Ramberg behandlar den moderna avtalsrätten med utgångspunkt från praktiska exempel och intressanta avgöranden från Högsta domstolen.

 • Målsägandebiträde och särskild företrädare - 2024

  Lejondals Slott, Bro 15 - 16 apr 2024

  Med utgångspunkt i de advokatetiska reglerna behandlas svårigheter som kan uppkomma i uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare samt hur målen bör handläggas från förordnande till laga kraftvunnen dom. Kursen är problemorienterad och bedrivs i formen av workshop.

 • Rättspsykologi för advokater - minnet i rättsprocessen - 2024

  Sveriges advokatsamfund 16 apr 2024

  Minnet och minnesbilder spelar en central roll i många rättsprocesser, och i synnerhet i brottmål. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Hur kan vi bedöma huruvida ett vittnes minnesbilder är tillförlitliga? Om detta handlar Advokatakdemiens nya kurs som vänder till brottmålsadvokater, och andra som processar, som vill fördjupa sina kunskaper i vittnespsykologi.

 • Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2024

  Lejondals Slott, Bro 13 - 14 maj 2024

  Till offentligt biträde i LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Advokatakademiens kurs ger en god kunskapsmässig grund för att kunna bli förordnad till sådana uppdrag.

 • Modern avtals- och kontraktsrätt - 2024

  Elite Hotel Park Avenue Göteborg 21 maj 2024

  Advokatakademiens nya kurs med professor Christina Ramberg behandlar den moderna avtalsrätten med utgångspunkt från praktiska exempel och intressanta avgöranden från Högsta domstolen.

 • Rättspsykologi för advokater - minnet i rättsprocessen - 2024

  Sveriges advokatsamfund 08 okt 2024

  Minnet och minnesbilder spelar en central roll i många rättsprocesser, och i synnerhet i brottmål. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Hur kan vi bedöma huruvida ett vittnes minnesbilder är tillförlitliga? Om detta handlar Advokatakdemiens nya kurs som vänder till brottmålsadvokater, och andra som processar, som vill fördjupa sina kunskaper i vittnespsykologi.

 • Kickstarta advokatbyråns försäljning - 2023

  Sveriges advokatsamfund 11 dec 2023

  Kursen fokuserar på enkla metoder för att få i gång ett genomtänkt och strukturerat försäljningsarbete med resultatfokus. Här får du redskap för att tänka rätt, öka din säljande förmåga och genomföra detta i din egen verksamhet.

 • Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt - 2023

  Sveriges advokatsamfund 15 dec 2023

  Advokatakademiens kurs behandlar uppdraget som god man för försäljning enligt samäganderättslagen och hur det utförs. Kursen ger även en översiktlig genomgång av förfarandena avseende försäljning av fast egendom enligt Utsökningsbalken samt tvångsförsäljning enligt Bostadsrättslagen.

Aktuellt

 • 2023-10-17

  Välkommen till Advokatakademiens nya webbplats!

  Advokatakademiens webbplats har fått en ny modernare design som gör det lättare att hitta och komma direkt till kursanmälan. På webbplatsen finns också flera nyheter: Aktuella kurser listas överskådligt direkt på startsidan; du kommer inom kort att kunna ladda ner dina kursintyg under Mina sidor; på en ny sida presenteras våra kursledare.