Anna Jonsson Cornell

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Hon undervisar på delkurs 3 om konstitutionell rätt för blivande advokater.