Charlotta Falkman

Advokat Charlotta Falkman är specialiserad på tvistlösning men har även lång erfarenhet av bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon satt 2016–2021 i styrelsen för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (de två sista åren som ordförande) och var under åren
2010-2020 ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Hon undervisar dessutom på delkurs 1 för blivande advokater och är examinator på advokatexamen.