Christina Ramberg

Christina Ramberg är professor sedan 1998, numera i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit mycket om  avtals- och kontraktsrätt samt gjort ett ”restatement” av svensk avtalsrätt på webbsidan www.avtalslagen2020.se. Christina undervisar på kursen Modern avtals- och kontraktsrätt.