Claes Langenius

Claes Langenius är advokat och delägare på advokatfirman Hammarskiöld. Han är specialiserad inom EU- och konkurrensrätt, immaterialrätt och media. Claes Langenius har under många år arbetat med immaterialrätt främst inom musikbranschen och har gedigen erfarenhet av de specifika rättsliga och för branschen praktiska frågeställningar som uppkommer i samband med stora teknikskiften. Han undervisar blivande advokater på delkurs 1 och är exminator vid Advokatexamen.