Johan Schüldt

Johan Schüldt är advokat, specialiserad på ekonomisk familjerätt, och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Parallellt med advokatverksamheten arbetade han från 1980 som lärare vid Stockholms universitet och hade sedan början av 1990-talet till 2022 en halvtidstjänst som universitetslektor i civilrätt (familjerätt). Johan Schüldt anlitas regelbundet som föreläsare vid bland annat Uppsala universitet och externa utbildningsinstitut. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt.