Olle Flygt

Olle Flygt har 30 års erfarenhet från advokatbyråerna Vinge och Mannheimer Swartling, de sista 22 som processdelägare. Han är numera oberoende rådgivare och skiljeman med egen verksamhet. Olle har mycket omfattande erfarenhet av tvistemål, förvaltningsprocess och skiljeförfaranden. Han undervisar på kurserna Tvistemålsprocessen 1 och 2.