Per Furumo

Per Furumo, retorikkonsult och föreläsare, har arbetat under lång tid med jurister, främst advokater. Sedan 2010 är hans föreläsningar en del av Advokatsamfundets utbildningsprogram för både blivande och verksamma advokater. Han har också uppdrag för advokatbyråer och har bl.a. vid tre tillfällen bistått advokater inför mål i Högsta domstolen. Per Furumo föreläser också återkommande för Åklagarmyndigheten och inom domstolsväsendet.