Petter Aasheim

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. Petter har undervisat på ett flertal av Advokatakademiens kurser inom migrationsrätt.