Robert Sevenius

Robert Sevenius är ekon. lic. och jur. kand. samt en mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Traneko Mergers & Acquisitions. Han är också lärare och författare till flera läroböcker inom juridik och ekonomi, däribland boken Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013). Robert undervisar på kurserna Företagsekonomi för jurister och Företagsvärdering för jurister.