UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål och undervisar återkommande på Advokatakademiens kurs om Målsägandebiträde och särskild företrädare samt Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål.