Ulrika Borg

Ulrika Borg är advokat och delägare vid KRIM Advokater med lång erfarenhet av brottmål. Hon är ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd sedan 2020. Ulrika Borg undervisar i straffrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet och håller andra kurser för advokater, bl.a. på uppdrag av Advokatsamfundet. Hon undervisar återkommande på kursen Försvararen, restriktioner och advokatetiken.